Masáže PP

Masáž klasická a sportovní

 

     Různé formy masáže jsou základem nejstaršího známého léčebného umění. Co se dělo před již nám známými dějinami se můžeme pouze dohadovat. Lze s úspěchem předpokládat, že potřeba dotýkat se těl druhých nás provází od nepaměti .

     Nejstarší doložené zmínky o masážích nacházíme již v době př.Kristem v lékařském spisu Nei Čching. Během následujících sto let se toto umění rozšířilo do celého tehdy známého světa. Zmínky o masážích se objevují ve spisech Japonských, Egyptských i Perských lékařů, v Řeckých spisech z dob Homéra, i v Indických knihách Ajurvédy. V Římě se masírovali gladiátoři, aby uvolnili namožené svaly a ulevili si od bolesti.

     V té době však masáž vypadala poněkud jinak, než ji známe dnes. Měla za úkol nejen relaxaci, ale v prvé řadě připravit tělo na další výkon. Proto byla mnohdy hodně bolestivá. Do masážních mastí se přidávaly uhlíky, kousky dřívek a mnohdy i kameny.

     Ve středověku byla v západním světě masáž poněkud upozaděna, ale ve světě „východním“ se rozvíjela dále. Nejznámější jsou spisky Aviceny, Arabského lékaře a filozofa, který spojoval masáž s hydroterapií. Až později se masáž začala navracet i do našeho „západního“ světa. Ale až v 19-ctém století se začala rozvíjet díky Švédskému gymnastovi, který své znalosti filozofie spojil se zkušenostmi nabytými při cestách do Číny. Jeho techniky nazvané „Švédské tahy“ se ve skoro nezměněné formě používají dodnes.

     Nemusíte se bát, že Vás budu drhnout pomocí uhlíků, kousky dřívek či čímkoli nepříjemným. K masážím používám kvalitní, zastudena lisované oleje, případně mastičky vyráběné co nejšetrnější formou pouze z přírodních produktů. Při masáži by mělo relaxovat tělo i duše. A proto si přijďte odpočinou a nabrat další síly pro dnešní náročný svět.